Esilehele      Sisukord
Esilehele

3Koolisport
3Kultuurkapital
51EestiPagar
5IVOL
6Joud
81EOK
Ida/Viru

 

Spordiliit: Ida-Virumaa spordiklubidele toetuse andmise kord aastaks 2007

11.10.2006

Vastu võetud IVSLi juhatuse poolt 11.10.2006

I Üldsätted
1.1 Käesolev kord sätestab riigieelarvest harrastusspordiks eraldatud vahendite, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga sõlmitud lepingujärgsete vahendite ning muudest allikatest laekunud vahendite spordiorganisatsioonidele toetuse andmise tingimused vastavalt spordiseadusele ja rahalisi vahendeid eraldanud organisatsioonidega sõlmitud lepingutele.
1.2 Toetust võivad taotleda spordiorganisatsioonid, kel ei ole Ida-Virumaa spordiliidu ees aruandevõlgnevust.
1.3 Toetust spordiorganisatsioonidele eraldatakse:
1.3.1 traditsiooniliste ürituste korraldamiseks;
1.3.2 harrastusspordi toetuseks;
1.3.3 muuks põhikirjalisteks tegevusteks.
1.4 Toetuste andmisel klubi tegevuseks on eelistatud eelkõige massiliste tervistavate ürituste toetamine.

II Taotluse esitamine
2.1 Esiotatud avalduses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa ja toetuse kasutamise otstarve.
2.2 Taotlusi toetuse saamiseks võtab Ida-Virumaa spordiliit vastu eraldi käesoleva korra punkti 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 osas.
2.3 Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
2.3.1 mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikaardi koopia;
2.3.2 põhikiri;
2.3.3 korraldatavate võistluste ja spordiürituste kalenderplaan;
2.3.4 arengukava.
2.4 Maakonna meistrivõistluste ja ülemaakondlike ürituste puhul tuleb esitada lisaks muule võistluste juhend ja eelarve.

III Taotluse läbivaatamine
3.1 Ida-Virumaa spordiliidu juhatus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab Ida-Virumaa spordiliit sellest taotlejale ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

IV Toetuse eraldamine ja järelevalve
4.1 Toetuse eraldamise otsustab Ida-Virumaa spordiliidu juhatus vastavalt laekunud avaldustele ja rahalistele vahenditele.
4.2 Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Maakonna meistrivõistluste ja ülemaakondlike ürituste läbiviijad on kohustatud 3 (kolme) päeva jooksul välja saatma võistlusprotokollid osalenud klubidele ja Ida-Virumaa spordiliidu juhatusele.
4.3 Toetuse saaja peab esitama aruande ettantud tähtajaks.
4.4 Ida-Virumaa spordiliidul on õigus nõuda toetus tagasi juhul, kui:
4.4.1 toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
4.4.2 toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.
4.5 Taotlus toetuse saamiseks 2007. aastal tuleb esitada eespool sätestatud korras 15. jaanuariks 2007. a.

VALDEK MURD,
Ida-Virumaa spordiliidu juhatuse esimeesNarva Asimuut 
ESTSOFT
Keskväljak 1, Jõhvi | tel: +372 337 7678  Üles