Esilehele      Sisukord
Esilehele

3Koolisport
3Kultuurkapital
51EestiPagar
5IVOL
6Joud
81EOK
Ida/Viru

 

Varia: Kordumakippuvaid küsimusi seoses COVID-19 levikuga: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele, ürituste korraldajatele

10.03.2020

Haridus-ja teadusministeeriumi poolt koostöös Terviseametiga koondatud vastused korduma kippuvatele küsimustele koroonaviiruse leviku tõkestamisest. Infot jagada kõigiga, kellel võiks sellest kasu olla.

Vastused on mõeldud abiks lapsevanematele, õpilastele, õpetajatele ja kõikidele haridusasutustele (koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, huvikoolid, sh spordikoolid, trennid, noortekeskused ja täienduskoolitusasutused, samuti neid teenindavad teadus- ja metoodikaasutused) ning nende juhtidele.
Küsimused ja vastused leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist nii eesti <https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1dFBgVcT1EIBwlfBw> kui vene <https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1ZFBgVcT1EIBwlfBw> keeles.
Lisaks leiab sealt Terviseameti koostatud juhendi kooliõdedele <https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1FFBgVcT1EIBwlfBw> , mida palume Teil jagada enda asutuse tervishoiutöötajatega.
Palume suhtuda nakkuse leviku tõkestamiseks jagatavatesse soovitustesse tõsiselt. Ka teiste viirushaiguste hooaeg on käes, mistõttu palume pöörata tähelepanu üldistele gripihooaja ettevaatusabinõudele.
Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45. Vajaduse korral palume kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös haridusasutuste pidajatega olla valmis kuni 14 päevaks uksed sulgema ja korraldama õppetööd mittestatsionaarselt, et nakkuse levikut vältida.
Terviseamet ning Haridus- ja Teadusministeerium jälgivad pidevalt olukorda ja jagavad vajadusel täiendavaid soovitusi ja juhiseid. Kõige värskema info leiab Terviseameti kodulehelt <https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=eEUHV1VFBgVcT1EIBwlfBw> .
Ürituse korraldajad peaksid hoolikalt kaaluma ürituse korraldamise vajalikkust ning pöörama üritusega seotud teavituses kohast tähelepanu nakkusohu ennetamisega seotud infole, sealhulgas rõhutama Terviseameti soovitusi.
Hetkeolukord pole selline, et oleks vaja ära jätta kõik õpilasüritused, küll aga ei tohiks üritustest osa võtta õpilased, kes on 14 päevaks jälgimisele jäetud ja kellel esinevad haigussümptomid.
Soovitame kahtluste korral konsulteerida kohaliku omavalitsuse ja Terviseametiga. Palume järgida üldiseid tervisekaitsenõudeid.
Korrektne ja ajakohane info COVID-19 kohta on Terviseameti kodulehel: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
Järjepidevalt uueneva HTMi poolse info leiab siit:
https://www.hm.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-covid-19-kohta-l...
Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.
Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee
Täname mõistva suhtumise ja koostöö eest!
Haridus- ja Teadusministeerium
Madis Pettai
EKSl peasekretär
madis@koolisport.ee
tel. 66 70 604
Mob.50 49 044
www.koolisport.eeNarva Asimuut 
ESTSOFT
Keskväljak 1, Jõhvi | tel: +372 337 7678  Üles