Taimi Loide

04.05.1961

Voka spordiklubi FiniFit
Juhatuse liige